Nieuws

Schenken bij wilsonbekwaamheid

In mijn dagelijkse praktijk adviseer ik onder andere over deze thema’s. Ik heb dit flink uitgewerkt. Het is daardoor te uitgebreid voor 1 artikel en is daaro opgedeeld in 4 delen. In dit vierluik sta ik stil bij het schenken in relatie tot wilsonbekwaamheid. In dit eerste deel gaat het over de situatie van schenken bij wilsonbekwaamheid als er niets is geregeld.

  Wanneer spreken we van wilsonbekwaamheid? Vrij vertaald is dit een situatie dat een persoon niet voor zichzelf kan beslissen.  Deze persoon kan zijn/haar eigen daden niet overzien. In deze situatie mag deze persoon bepaalde zaken niet meer doen, waaronder het verkopen van de woning en het doen van schenkingen. Dit om degene die wilsonbekwaam is te beschermen tegen zijn ondoordachte daden.

Veelal wordt gedacht dat een partner deze beslissing dan namens deze persoon mag doen, maar dat is niet het geval. Zelfs niet als men in gemeenschap van goederen is gehuwd, maar ook niet als er sprake is van huwelijkse voorwaarden.

Wat gebeurt er als er niets is geregeld.

De wet geeft de mogelijkheid om de wilsonbekwame onder bewind te stellen. Dit wordt aangevraagd bij de kantonrechter door bijvoorbeeld de partner, de kinderen of andere belanghebbenden. Als het bewind wordt toegewezen, dan volgt er een beschikking.  Dit betekent dat zijn/haar vermogen wordt ‘beheerd’  door een bewindvoerder (meestal de partner of (een van de) kinderen.

De bewindvoerder mag beheersdaden verrichten. Dit zijn de dagelijkse zaken die de onderbewindgestelde normaalgesproken zelf zou doen. Denk hierbij aan het betalen van de huur etc.  Jaarlijks is de bewindvoerder verplicht om rekening en verantwoording af te leggen bij de kantonrechter.

Het wordt anders als het gaat om beschikkingsdaden, want dat betreft niet de dagelijkse zaken, denk hierbij aan het verkopen van de woning, het vervangen van een CV ketel of het schenken van vermogen. Bij beschikkingsdaden boven € 1.500 dient de bewindvoerder vooraf toestemming te vragen om dit te mogen doen.

Deze toestemming zal de kantonrechter geven als hij ervan overtuigd is dat dit in het belang is van de onderbewindgestelde en naar omstandigheden de beste keuze is ter instandhouding van het vermogen van onderbewindgestelde. De bewindvoerder moet bij een CV ketel aantonen dat hij van meerdere installatiebedrijven een offerte heeft . Of bij verkoop van de woning van meerdere makelaars een taxatierapport heeft.

Anders wordt het bij het schenken. De erfgenamen willen graag besparen op de Erfbelasting door de jaarlijks de vrijgestelde bedragen in de Schenkbelasting te benutten. Daarnaast hebben erfgenamen ook baat bij hogere schenkbedragen als de onderbewindgestelde in een zorginstelling is opgenomen en een eigen bijdrage in de zorg moet betalen. Deze eigen bijdrage wordt bepaald op basis van het inkomen en het vermogen.  Dus hoe lager het vermogen (door schenken), des te lager de eigen bijdrage is. Dit is weliswaar de wens van de  erfgenamen, maar niet in het belang van de onderbewindgestelde.

In het tweede deel kijken we naar de ‘werkafspraken’ van kantonrechters en bewindvoerders als het gaat om schenken. Met een uitgewerkt voorbeeld laat ik zien welke bedragen zijn gemoeid met de eigen bijdrage in de zorg en welke besparing schenken zou bieden.

 


Terug naar vorige pagina
Financieel op Koers © 2018